Op vrijdag 30 juni 2017 werd in het Gazebo het kunstwerk MONOMET van Lucas Lenglet, als uitkijktoren op het Land-Art-project van Mulkers, ingehuldigd

Aan het Gazebo van Diepenheim, het hosta-kunstwerk van Urbain, werd een werk van Lucas Lenglet toegevoegd. MONOMET is net zo veel een reactie op het kunstmatige als op het natuurlijke van de omgeving. Door de streng rechthoekige en scherpkantige vorm en de verzameling architecturale elementen behoort het werk duidelijk niet tot de natuur. De kleur van het cortenstaal, die het midden houdt tussen de oranje tinten van uitgegroeide hosta’s in het vroege najaar en de rode beuken die rondom het Gazebo staan, geeft een bemiddelende positie aan het kunstwerk. Het is zo geplaatst dat het 64 m2 terug geeft aan de tuin. Het kunstwerk, dat over het pompgemaal van Waterschap Vechtstroom heen is geplaatst, biedt de gelegenheid om het ontwerp van Mulkers vanaf de hoogte te bekijken.

MONOMET is geheel uit staal gemaakt, het is een mono-metalen volume. De titel verwijst naar een monoliet, uitstekende, op zichzelf staande steen met een rituele betekenis zoals een menhir of een dolmen.

Lucas Lenglet
Architectuur als vocabulair voor denken over het scheidsvlak tussen de mens en de omgeving ligt aan de basis van het
werk van Lucas Lenglet (1972). Het gebouwde is er in eerste instantie om bescherming te bieden. Vloeren, muren en daken
bakenen een gegeven ruimte af van de oneindige ruimte. In het geval van MONOMET wordt de afgebakende ruimte weer
terug gevoegd bij de oneindige ruimte.