Een samenwerking tussen PASfoundation en de koning Boudewijn Stichting.

PASFoundation verzamelt, behoudt en ontsluit kunstwerken van Belgische kunstenaars. Ze doet dit met de steun van haar partners: bedrijven met een hart voor kunst.

Een unieke samenwerking tussen bedrijven, partners en culturele instellingen.
Door het begrip mecenaat opnieuw te definiëren, wil de stichting ons cultuurlandschap verrijken en verruimen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen daar beter van wordt. De kunstenaars, want hun werk vindt een ruimere weerklank en blijft bewaard voor de volgende generaties. De bedrijven, want als bezieler en mecenas leveren ze een waardevolle bijdrage aan de gemeenschap. Onze musea, want dankzij de inbreng van bedrijven kunnen we hun collectiebeleid gericht ondersteunen. En tot slot wij allemaal, want de werken in kwestie krijgen een hoge zichtbaarheid en verdwijnen niet in privé verzamelingen. Integendeel, ze gaan deel uitmaken van ons collectieve erfgoed. Méér info hierover vindt u op pasfoundation.be