1987-2001
Bestuurslid Jan van Eyck Academie

Urbain Mulkers is in Nederland lid geweest van het bestuur van een aantal stichtingen en verleende als onafhankelijk deskundige zijn medewerking aan het realiseren van enkele regionale kunstmanifestaties.

Hij was bestuurslid van 1987-2001. Bij zijn aantreden was hij directeur van het Provinciaal Museum te Hasselt. De Jan van Eyck Academie te Maastricht stond toen onder leiding van William Graatsma. Het contact tussen beiden leverde aanstonds een vruchtbare relatie op. In 1988 bestond de Academie 40 jaar en vierde dit jubileum met onder andere de tentoonstelling “Grensverleggers in een gebied zonder grenzen” in het Provinciaal Museum te Hasselt. Deze expositie toonde de Jan van Eyck Collectie, waarover hierna meer, tesamen met werk van stafleden.

Foto: Bezoek van het bestuur Jan van Eyckacademie aan seminar ‘intercultural attitidus’, 10-11 mei 1996

Videofragment: De positie van de vormgever, deel 1

Kritische dialoog uit 1993 tussen Jan van Toorn, directeur van de Jan van Eyck Academie (1991-1998) en wijlen Urbain Mulkers met als ‘thema de verhouding tussen de (grafisch) ontwerper en zijn opdrachtgever’. Deze video maakte deel uit van de tentoonstelling ‘Grafisch ontwerp uit de Limburgen’, van september tot december 1993, in het provinciehuis te Maastricht.