Commissie Project Urbain Mulkers, Boek en Tentoonstellingen

Enkele jaren na het overlijden van Urbain Mulkers rees de vraag hoe zijn werk voor het professionele culturele leven en het publiek blijvend toegankelijk kon worden gemaakt.

Rond mevrouw Thérèse Mulkers–Dumont formeerde zich een aantal vrienden die deze vraag wilden helpen oplossen. Zij kenden Urbain Mulkers en zijn werk en werkzaamheden vanuit verschillende hoek.

Langzamerhand kwamen er concrete ideeën over een boek en tentoonstellingen.

In 2007 formeerde de groep zich daarom tot de Commissie Project Urbain Mulkers, Boek en Tentoonstellingen.

De Commissie bestond uit drie Belgen: Thérèse Mulkers–Dumont, Jean-Paul Coenen en Ludo Raskin en drie Nederlanders: Ella van den Berg-Loonen, William Graatsma en Hans Paulussen.

De Commissie stelde zich allereerst ten doel een documentair kunstboek uit te geven en tentoonstellingen in de Euregio te organiseren met begeleide rondleidingen en lezingen, waarbij het kunstboek tevens dienst zou doen als catalogus bij de tentoonstellingen.

Doelstelling was voorts in het boek de aandacht te vestigen op de waardevolle grensoverschrijdende activiteiten van Urbain Mulkers als bestuurder en kunstadviseur.

Nadat in 2008 de Maastrichtse Stichting Edmond Hustinx – aan het bestuur waarvan Urbain Mulkers met kennis en kunde had deelgenomen – een substantiële startsubsidie had toegezegd, lukte het de Commissie in België en Nederland de nodige fondsen te verwerven.

In januari 2009 werd het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan de gouverneurs van Belgisch en Nederlands Limburg tijdens de feestelijke opening van de eerste tentoonstelling in het Historisch Centrum Limburg te Maastricht.

In mei 2009 volgde de tweede tentoonstelling in de Begijnhofkerk te Sint Truiden.

2009 werd in oktober en november afgesloten met de tentoonstelling in de Espace Saint Antoine bij het Musée de la Vie wallonne te Luik.

In januari 2012 verleende de Commissie haar medewerking aan een tentoonstelling van werken van Urbain Mulkers in de Markthallen in Herk-de-Stad.

Al deze tentoonstellingen, ingericht door Hugo Duchateau, boden een representatief beeld van het werk van Urbain Mulkers en werden goed bezocht. Ook het educatieve facet kwam tot zijn recht.

Het boek kon in brede kring (musea, culturele instellingen en particulieren) worden verspreid en verkocht.

In de jaren er na heeft de Commissie, in woord en daad ondersteund door Koen Brams, bevorderd dat het persoonlijk archief van Urbain Mulkers werd geïnventariseerd.

In het Provinciaal Archief te Hasselt heeft Robert Nouwen het archief van Urbain Mulkers als directeur van het Provinciaal Museum en Actualiteitscentrum in het Begijnhof te Hasselt geïnventariseerd.

De Commissie besloot beide inventarissen op een website te publiceren en zodoende voor verder onderzoek openbaar en geschikt te maken.

Met de plaatsing eind 2015 van beide inventarissen op deze website heeft de Commissie haar werkzaamheden afgerond.

Foto: Commissie Project Urbain Mulkers, vlnr: Ludo Raskin, Ella van den Berg-Loonen, Hans Paulussen, Thérèse Mulkers-Dumont en Jean-Paul Coenen, afwezig William Graatsma