1995-2002
Bestuurslid Stichting Edmond Hustinx Stichting

Edmond Hustinx (1898-1984), een alleszins musisch mens en inventief fabrikant van zeep, waterglas en metasilicaat, richtte de naar hem vernoemde stichting op in 1961 met het doel kunsten en wetenschappen in Maastricht te bevorderen.

Vanwege zijn expertise en contacten in de wereld van de kunsten is Urbain Mulkers in 1995 benoemd tot bestuurslid van de stichting. De stichting had hem toen reeds leren kennen als lid van de jury voor de Edmond Hustinx Prijs voor de Beeldende Kunst.

In mei 2000 sprak Mulkers in de bestuursvergadering ten huize van Jo Eyck in Wylré nog energiek gesticulerend en in welgekozen en welluidende bewoordingen over nieuwe media en de kunst.
De betrouwbaarheid van de beeldcultuur was voor hem essentieel. Bij zo’n gelegenheid kwamen zijn brede kennis van zaken en zijn tegelijk associatieve en ordenende denkpatroon naar voren.

Foto: De Stichting Edmond Hustinx subsidieerde enkele grote projecten waaronder dit Monument voor Peter Debye, ontworpen door Felix van de Beek. De in Maastricht geboren Peter Debye verwierf in 1936 de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn studie over moleculaire dipoolmomenten. Het monument staat voor de hoofdingang van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM).