1992-2002
Adviseur van de kunstcommissie van het azM

Het academisch ziekenhuis Maastricht betrok in 1991 haar nieuwe gebouw in Randwijck. Daaraan voorafgaand was al vele jaren vergaderd door een uitgebreide kunstcommissie, die was ingesteld om het aanwenden van de zogenoemde 1% gelden, in goede banen te leiden.

In 1997 werd besloten de commissie uit te breiden met een externe adviseur. Het lag voor de hand, gezien de reeds bestaande contacten en het thema van de collectie, om Mulkers hiervoor te vragen. Hij heeft dit 5 jaar lang met veel enthousiasme gedaan. Vele gesprekken, vergaderingen en atelierbezoeken hebben een nauwe band geschapen, zowel binnen de commissie als ook prive. Hij was betrokken bij de tot standkoming van het boek “De Limburgers van het azM” dat het ziekenhuis in 1999 uitgaf, met name bij de selectie van het beeldmateriaal. Hij was het ook, die voorstelde de collectie van de Jan van Eyckacademie onder te brengen in het azM, als zelfstandig onderdeel van de azM collectie. Die overdracht werd gerealiseerd in 2000.

Foto: Lezing van prof.dr Ella van den Berg-Loonen, voorzitter kunstcommissie academisch ziekenhuis Maastricht (azM) met op de eerste rij oa Urbain en Therese Mulkers en Jan en Leontien Carpay