blokjespijlwitR pijlwitL

2000
De Hoge Raad van de Cartografen – 1
Collage van landkaarten op pleister en hout, vijfdelig, ieder 190 x 45 x 31 cm

Mulkers beplakt, verwijzend naar de vijf wereldcontinenten, identieke gipsen borstbeelden uit een museumdepot met landkaartfragmenten. Zo ook de hoge sokkels, waarop zij prijken.
Het geheel schept door zijn repetitieve opstelling een theatraal beeld en speelt in op een traditionele voorstelling van kennis en macht.

Privéverzameling Tongeren