blokjespijlwitR pijlwitL

1992
Erdsicht – Global Change
DIE NUCLEAIRE WELT is met laserstralen uit staal gezaagd, 67 x 250 x 125 cm

Bedoeling van de tentoonstelling Erdsicht-Global Change (Bonn, juni 1992-maart 1993) is om de planeet aarde vanuit verschillende invalshoeken te becommentariëren …
In dit somber ogend werk, waarin het koude en harde staal de toon zet, wordt met cirkelstapelingen het nucleaire arsenaal in de wereld gevisualiseerd. Urbain Mulkers realiseert hier een afschrikwekkend en realistisch beeld van massavernietigingswapens en hun ongelijke verdeling in de positionering tussen arme derde wereldlanden en de rijke geïndustrialiseerde bondgenoten. De kracht van dit beeld wordt ontleent aan een geconcentreerde boodschap gebracht door een efficient en sprekend materiaalgebruik.

Deze reizende tentoonstelling was achtereenvolgens nog te zien in het Moderna Museet te Stockholm (Zweden) 1994 en in het Museo Nacional de Ciencias Naturales te Madrid (Spanje) 1996. Beide werken werden nadien met instemming van de kunstenaar en in de geest van hun gewilde momentopname vernietigd. Zij leven alleen nog verder als een documentair en kunstzinnig gegeven.