blokjespijlwitR pijlwitL

1991
Het Kabinet van de ontdekking van de wereld – 1
Triptiek. Hout, koper en collage van landkaarten, 210 x 420 x 63 cm

Het beeldveld van de kaart slorpt opnieuw de verscheidenheid van de wereld op: de cartografieën van Urbain Mulkers zijn een kopie van de verbeeldingswereld die van de kaart de bemiddelaar maakt tussen het beeld en de kennis van de wereld…
Het verhoogde spoor van de grenzen ziet eruit als een geologische erosie. De tekens stapelen zich op als bergen, niet bij machte een betekenis te vormen. Door de overdwarse plaatsing van de segmenten treedt de absurditeit van het politieke pact tussen de mens en het gebied naar voren“. Deze grootschalige hommage aan alle ontdekkingsreizigers staat opgesteld in een academisch ziekenhuis waar de verworvenheden van de wetenschappelijke vooruitgang dagelijks in praktijk worden gebracht. De symboliek van dit beeld verwijst bovendien naar de universiteit als een gedreven centrum van studie en bezinning.

Verzameling Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht (NL)