blokjespijlwitR pijlwitL

1990
Hoe lang kan de wereld het gewicht van de bevolking nog dragen?
Metalen weegschaal met wereldkaart, 39 x 19 x 21 cm

De bevolkingsgroei en de druk op het milieu krijgen hier gestalte in een uit landkaarten samengebalde wereldbol geplaatst op een weegschaaltje.
Een typische voorstelling waarin Mulkers zijn voorliefde voor oude optische instrumenten en meettoestellen aanwendt in relatie tot de cartografie. Toen in het beginstadium het verfrommelde papier nog vochtig was woog de aarde als gewicht dieper door, waarmee hij meteen de ernst van veel problemen op termijn relativeert.

Verzameling van de kunstenaar