blokjespijlwitR pijlwitL

1987
De rode draad
Notenhouten doos (285 x13 x 13 cm) met 49 lange houten staven, allen met landkaartfragmenten bekleed.

Hij speelt hier in op het magische getal zeven, dat al uit de astrologie van de Babyloniërs bekend is.
Ook in de rijke bijbelse geschiedenis nadien met onder andere de zeven stammen van David, de zeven plagen, de zeven vette en magere jaren in Egypte, tot het sabbat jaar en de zeven katholieke sacramenten en hoofdzonden, beheerste dit bovennatuurlijk getal eeuwenlang het aardse leven. De zeven wereldwonderen uit de Oudheid werden zelfs recent nog aangepast. Door te vermenigvuldigen tot negenenveertig verruimt de kunstenaar zijn getal zeven tot een vorm van mikadospel waarin behendigheid en concentratie bepalend zijn. Dit kunstwerk is exemplarisch voor zijn interesse in astrologie, wetenschappelijk instrumentarium en oude geschiedenis, herbedacht en speels verwerkt tot objecten met dubbele bodems.

Bijdrage van Mulkers aan het tentoonstellingsproject De rode draad in het Cultuurcentrum Vooruit te Gent in 1987.
Verzameling van de kunstenaar