blokjespijlwitR pijlwitL

1987
Het eeuwige mysterie van de wereld is haar begrijpelijkheid
Collage van atlaskaarten op blauw kaftpapier, 9 delen, ieder 65 x 75 cm

Achter het geografisch scherpe beeld gaan ook andere meer verdoken waarheden schuil
Etnische verschillen, staatkundige twisten, klimatologische veranderingen, talendiversiteit, spraakverwarring en concurrerende godsdiensten zijn hiervan sprekende voorbeelden. Deze negen wereldkaarten van Urbain Mulkers dragen als titel de bekende uitspraak van de Duitse natuurkundige Albert Einstein: “Het eeuwige mysterie van de wereld is haar begrijpelijkheid”. Hieruit spreekt de nooit te stuiten drang van de mens naar kennis en macht, maar ook een oproep tot beheersing en bezinning.

Verzameling Provinciebestuur van Belgisch Limburg